Küresel COVIT-19 Virüsü Tehdidi ve Uluslararası Seyahat/vize Kısıtlamaları Nedeniyle Üniversitemiz Tarafından yapılacak Olan İDÜYÖS İleri Bir Tarihe Ertelenmiştir

Senatoda alınan karar gereği;

“Küresel COVIT-19 virüsü tehdidi ve uluslararası seyahat/vize kısıtlamaları nedeniyle Üniversitemiz tarafından yapılacak olan İDÜYÖS ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

17/03/2020 tarihli karar.