KOVID – 19 salgını nedeniyle uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile yapılan öğretim faaliyetlerinde öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır.

SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZ

KOVID – 19 salgını nedeniyle uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile yapılan öğretim faaliyetlerinde öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-) Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyde öğretim gören öğrencilerin; kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına

2-) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde; kaydı dondurulan öğrencilerin kayıt dondurma sürelerinin azami öğrenim süresi kapsamında dikkate alınmamasına

3-) Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

  1. a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkânı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilme yapılmasına,
  2. b) Tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,
  3. c) Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla” dijital imkanlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine

4-) Bu kararların 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemine ile sınırlı olmasına karar verilmiştir.

5-) Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimizin 24.04.2020 tarihine kadar Öğrenci Bilgi Sisteminde(obs.idu.edu.tr) Başvuru İşlemleri menüsü altında Kayıt Dondurma Başvuru ekranından başvuru yapması gerekmektedir.